Home :: Linken :: Help :: Hulp Na Verkrachting

Hulp Na Verkrachting

Als je geconfronteerd werd met seksueel geweld van welke aard ook, dan zit je met heel wat vragen. Deze webstek helpt slachtoffers, familie en vrienden bij hun zoektocht naar antwoorden.
Ook wil deze website slachtoffers helpen om aangifte te doen bij de politie.

Want seksueel geweld is een misdrijf.

Ga naar de website

Wat is seksueel geweld?

Seksueel geweld omvat iedere vorm van ongewenst seksueel contact. Dat kan gaan van ongewenste aanrakingen of zoenen tot verkrachting. De wet onderscheidt twee vormen: verkrachting en aanranding van de eerbaarheid.

Men spreekt van “verkrachting” bij seksuele penetratie zonder toestemming van het slachtoffer. Alle vormen van penetratie vallen daaronder: met de penis, met de tong, met de vingers of met een voorwerp. Ook binnen een relatie of huwelijk kan er sprake zijn van verkrachting.

Wanneer iemand gedwongen wordt tot het plegen van seksuele handelingen dan spreekt men van “aanranding van de eerbaarheid”. Seksueel getinte opmerkingen vallen hier echter niet onder.

Alle vormen van seksueel geweld zijn ernstig en strafbaar. Hoewel slachtoffers vaak met schuldgevoelens kampen, is het belangrijk om te weten dat de verantwoordelijkheid altijd bij de dader ligt. Het zogezegde “uitlokken” is een fabel. Niemand “verdient” seksueel geweld of vraagt erom.

Ga naar de website